Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Zabójstwo Adamowicza Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
44 posty 46 komentarzy

Wrocławski Komitet

Wrocławski Komitet - Wrocławski Komitet Patriotyczny serdecznie zaprasza wszystkich patriotów, którzy chcą aktywnie działać na rzecz zjednoczenia Narodu Polskiego i naprawy Rzeczypospolitej: kontakt@wroclawskikomitet.pl

Komunikat nadzwyczajny II Konwentu Narodowego Polski

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zarząd II Konwentu Narodowego Polski rozpoczyna pracę z dniem powołania. Informacja o jego ukonstytuowaniu powinna dotrzeć do Polaków w kraju i na obczyźnie

 

Szanowni Członkowie i Sympatycy Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego,

Drodzy Patrioci,

 

 

W sobotę 17. grudnia 2011 roku w Poznaniu, zebrał się i obradował;

II KONWENT NARODOWY POLSKI

W obradach uczestniczyła również delegacja Wrocławskiego Komitetu Patriotycznego. Poszerzone grono Delegatów dokonało wyboru nowego Zarządu Konwentu i nowej Rady Przedstawicieli. Mamy przed sobą kolejny Okres Konwentowy, który należy wypełnić pracą i działaniami, które będą stymulować dalszą konsolidację środowisk narodowo-patriotycznych.

W tym miejscu tradycyjnie już ponawiam swoją prośbę o aktywne włączanie się w pracę na rzecz Konwentu Narodowego i aplikowanie do zespołów tematycznych, które tworzone są na zapleczu działań organizacyjnych. Wszyscy, którzy chcieliby zaangażować się w tak potrzebne naszej Ojczyźnie wysiłki, proszeni są o kontakt;

konwent-narodowy-polski@o2.pl

 

Marek Delimat

Grupa Inicjatywna

Wrocławskiego Komitetu

Patriotycznego

 

************************

Poznań, 17.12.2011.

Komunikat nadzwyczajny nr 1/17/12/2011

 

Drodzy Polacy !!!

 

W dniu 17 grudnia 2011 roku w Poznaniu, zebrał się i obradował:

 

II KONWENT NARODOWY POLSKI

 

Delegaci w głosowaniu jawnym wyłonili Przewodniczącego Konwentu, którym został:

Pan Jan Krzanowski

oraz Radę Przedstawicieli w składzie:

 

Pan  Jacek Kwiatkowski– Okręg Zachodnio-Pomorski

Pan  Jerzy Truchlewski– Okręg Pomorski

Pani  Danuta Ragin– Okręg Warmińsko-Mazurski

Pan  Bohdan Poręba– Okręg Podlaski

Pan  Zbigniew Schröder– Okręg Kujawsko-Pomorski

Pan  Zdzisław Jankowski– Okręg Wielkopolski

Pan  Dariusz Kosiur– Okręg Mazowiecki

Pani  Teresa Adamska– Okręg Łódzki

Pan  Stanisław Baj– Okręg Dolnośląski

 

Zarząd II Konwentu Narodowego Polski rozpoczyna pracę z dniem powołania. Informacja o jego ukonstytuowaniu powinna dotrzeć do Polaków w kraju i na obczyźnie, dlatego zwracamy się do wszystkich o powszechne rozpropagowanie tej informacji wszystkimi dostępnymi sobie metodami.

Jednocześnie apelujemy do wszystkich Polaków o aktywne włączanie się w działania na rzecz Konwentu jako przedstawicielstwa wyłonionego przez środowiska Narodu Polskiego.

 

Prawidła i główny cel

Konwentu Narodowego Polski

 

1.      Przybyli na spotkanie Delegaci ugrupowań patriotyczno-narodowych powołują Przewodniczącego Konwentui wybierają Radę Przedstawicieli. Przewodniczący prowadzi obrady Konwentu i kieruje jego pracami do następnego posiedzenia. Termin kolejnego Konwentu wyznacza Przewodniczący Konwentu na wniosek Rady Przedstawicieli. Przyjmuje się, że zwyczajne posiedzenia kolejnych Konwentów odbywać się będą w odstępach półtoramiesięcznych a sesje nadzwyczajne zależeć będą od bieżących potrzeb organizacyjnych i rozwoju sytuacji w Polsce.

2.  Do obowiązków Przewodniczącego Konwentu i Członków Rady Przedstawicieli będą należały: czuwanie nad poprawną realizacją zgłoszonych i przyjętych przez Delegatów na Konwent uchwał oraz budowa bazy społecznego poparcia dla działań Konwentu. Członkowie Rady Przedstawicieli są, w przerwach miedzy Konwentami, terenowymi reprezentantami Konwentu i odpowiadają za postęp planowych działań i nawiązywanie współpracy z lokalnymi środowiskami patriotyczno-narodowymi. Ich pracą kieruje Przewodniczący Konwentu.

3.     Delegaci na Konwent stanowią podstawę jego reprezentacji patriotycznej. Ich głosy, zawsze w głosowaniu jawnym, decydują o wyborze władz Konwentu oraz kierunku i szybkości postępów w realizacji wytyczonych celów. W przerwach miedzy kolejnymi posiedzeniami Delegaci pełnią rolę Rzeczników Konwentowych.Do ich zadań należy propagowanie idei i działalności Konwentu Narodowego Polski w kraju i poza jego granicami oraz rozpoznawanie możliwości pozyskania nowych środowisk i osób o nastawieniu patriotyczno-narodowym dla budowy Siły Polskiej. Ich pracę koordynują Członkowie Rady Przedstawicieli.

4. Zarówno kadencja Przewodniczącego Konwentu, jak i Rady Przedstawicieli trwa do zakończenia Okresu Konwentowego, a więc do posiedzenia kolejnego Konwentu, gdzie, po sprawozdaniu z działalności w powierzonym Okresie Konwentowym, dokonywana jest ocenia ich pracy przez Delegatów na Konwent i odbywa się głosowanie nad przedłużeniem kadencji lub wybór nowego Przewodniczącego Konwentu oraz wymiana całości lub części członków Rady Przedstawicieli.

5.   W związku z zakładanym przyrostem ilościowym środowisk i ugrupowań patriotycznych, angażujących się w pracę Konwentu, zakłada się konieczność bieżącego poszerzania składu Rady Przedstawicieli. Kandydatury nowych Członków winny być zgłaszane do Przewodniczącego Konwentu, a oficjalny ich wybór do Rady,po akceptacji przez Delegatów na Konwent, odbywać się będzie na kolejnym, najbliższym posiedzeniu Konwentu.

6.  Głównym celem kolejnych Konwentów jest wypracowanie formuły i przygotowanie Kongresu Patriotycznego, który winien być dopełnieniem pierwszego etapu działań samoorganizacji Narodu Polskiego i podsumowaniem dotychczasowych prac związanych z programowaniem metod odzyskania i naprawy Państwa Polskiego. Zakłada się, że Kongres Patriotycznypowinien się odbyć nie później niż po odbyciu 6-ciu Konwentów Narodowych Polski, a jeśli stan organizacyjny i dorobek programowy pozwoli na to, a także gdyby to wynikało z pilnej sytuacji wewnątrzpaństwowej, czy międzynarodowej, to Kongres Patriotycznymoże się odbyć wcześniej.

7.  Z uwagi na konieczność aktywizacji nowych ośrodków patriotyczno-narodowych, kolejne Konwenty odbywać się będą w różnych miejscach Polski, a ich organizacja będzie dodatkową okazją dla lokalnych środowisk do nawiązania jeszcze ściślejszej współpracy i konsolidacji organizacyjnej.

8.     Najważniejsze ustalenia kolejnych Posiedzeń Konwentów będą ogłaszane w formie Komunikatów nadzwyczajnych a informacje z przebiegu prac w Okresach Konwentowych w formie Komunikatów zwyczajnych.

Treści szczególnego znaczenia dla Polski będą przekazywane w formie Apeli do Narodu Polskiego.

9.   Zakładając spodziewaną blokadę mediów oficjalnego nurtu, związanych z „paktem okrągłego stołu” postuluje się oddanie do dyspozycji Konwentu wszystkich dostępnych środowiskom patriotyczno-narodowym środków przekazu, tak, aby informacje związane z jego działalnością ukazywały się w nich w sposób skoordynowany i były objęte priorytetem ekspozycji. Ponadto należy tworzyć lokalne sieci dystrybucji ulotek, które znacząco zwiększą nasze możliwości dotarcia do społeczności polskiej, zagubionej w swoich osądach i rozeznawaniu bieżącej sytuacji politycznej Narodu i Państwa Polskiego.

Przewodniczący

II Konwentu Narodowego Polski

Jan Krzanowski

 

//www.wroclawskikomitet.pl/komitet/ogloszenia/item/834-komunikat-nadzwyczajny-ii-konwentu-narodowego-polski

KOMENTARZE

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

MOJE KOMENTARZE

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031